Sukob interesa – obavijest temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa. Sukob interesa opisan je člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi. Temeljem čl. 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj: 120/16) Zajednica sportskih udruga Grada Slavonskog Broda kao javni naručitelj objavljuje sljedeći navod:
Sukladno odredbama čl. 75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi Zajednica sportskih udruga Grada Slavonskog Broda  ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju) niti ostvarivati bilo kakvu poslovnu suradnju sa:

  • Elektro-remont, servis plamenika i kotlova, vl. Krunoslav Janjić