Poziv na 27. sjednicu Skupštine ZSUGSB

Poštovani predstavnici u Skupštini ZSUGSB,

29. prosinca 2022. godine održati će se sjednica Skupštine ZSUGSB u Sportskoj dvorani “Vijuš” s početkom u 18 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

  1. Otvaranje sjednice i izbor radnih tijela: a)izbor radnog predsjedništva; b) izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika; c) izbor predsjednika i dva člana verifikacijske komisije,
  2. Izvješće verifikacijske komisije,
  3. Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Skupštine ZSUGSB,
  4. Usvajanje Izvješća o radu i Financijskih izvještaja za 2021. godinu,
  5. Izvješće Nadzornog odbora ZSUGSB za razdoblje od 1.1. do 31.12.2021. godine,
  6. Usvajanje Programa rada i Financijskog plana ZSUGSB za 2023. godinu,
  7. Odluka o prijemu novih članica,
  8. Različito.

Ovim putem pozivamo sve predstavnike u Skupštini da se odazovu pozivu.

Dokumentaciju potrebnu za lakše praćenje rada Skupštine možete pronaći na ovoj povezici.