Obavijest o produljenju roka za dostavu prijedloga programa za 2022. godinu

Zbog prijavljenih problema vezanih uz izdavanje potvrde o podmirenju obveza prema Gradu Slavonskom Brodu rok za dostavu prijedloga Programa za sufinanciranje Javnih potreba u sportu Grada Slavonskog Broda produljuje se do 15:00 sati 4. veljače 2022. godine. 

U obzir će  se uzimati samo prijave koju su do navedenog roka pristigle na adresu navedenu u Uputama za prijavitelje!