JAVNI POZIV

Temeljem članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) , članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge Zajednica sportskih udruga Grada Slavonskog Broda raspisuje

 

 

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA SUFINANCIRANJE

JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA SLAVONSKOG BRODA U 2020. GODINI

 

Zajednica sportskih udruga Grada Slavonskog Broda ( u daljnjem tekstu: Zajednica) poziva sportske udruge članice Zajednice, da prijave  programe / projekte koji doprinose zadovoljenju javnih potreba u sportu na području Grada Slavonskog Broda za 2020. godinu.

Rok za dostavu prijava: 7.siječnja 2020. godine

 

Upute za prijavitelje i pripadajuće obrasce možete preuzeti na dolje navedenim poveznicama:

JAVNI POZIV – UPUTE ZA PRIJAVITELJE

OBRAZAC A

OBRAZAC B

Izjava o točnosti i istinitosti podataka

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

OBRAZAC PRORAČUNA – PRS – 2020.