Javna rasprava o nacrtu prijedloga Statuta ZSUGSB

Poštovani,

Upravni odbor Zajednice sportskih udruga Grada Slavonskog Broda otvara Javnu raspravu o nacrtu Statuta Zajednice sportskih udruga Grada Slavonskog Broda.

Primjedbe i prijedlozi se mogu uputiti na e-mail: dea.zsugsb@gmail.com ili zsugsb@gmail.com do 15.12.2023. godine.

Nacrt prijedloga Statuta dostupan je OVDJE.