ODLUKA o raspisivanju izbora za predstavnike u Skupštini ZSUGSB

Na temelju Statuta Zajednice sportskih udruga Grada Slavonskog Broda, Članak 32., Predsjednik Zajednice donio je

ODLUKU

o raspisivanju izbora za predstavnike u Skupštini Zajednice sportskih udruga Grada Slavonskog Broda za mandatno razdoblje od 2019. do 2023. godine.

Članice Zajednice sportskih udruga Grada Slavonskog Broda trebaju dostaviti Odluku o izboru predstavnika u Skupštinu Zajednice sportskih udruga Grada Slavonskog Broda najkasnije do 15 sati 14. studenog 2019. godine. Odluka stupa na snagu danom donošenja a potrebno ju je objaviti na internetskim stranicama Zajednice sportskih udruga Grada Slavonskog Broda.

Predsjednik ZSUGSB

Zdenko Horvat, dipl. ing.