Obavijest o ishodu oglasa za radno mjesto PROJEKTNI ASISTENT/ICA

Povjerenstvo za pregled i vrednovanje pristiglih prijava
Slavonski Brod, 25.05.2021. godine

 

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine br.25/13, 85/15),

a vezano za Oglas na određeno vrijeme od 25.03.2021., objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,

službenih web stranica i oglasne ploče Zajednice sportskih udruga gradaSlavonskog Broda

dana 25.05.2021., za radno mjesto PROJEKTNI ASISTENT/ICA- na

provedbi projekta „FITKIDS“ daje se sljedeća

 

O B A V I J E S T

o ishodu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto PROJEKTNI

ASISTENT/ICA- na provedbi projekta „FITKIDS“

Daje se obavijest da je po gore navedenom oglasu primljen Matej Hrkač.

 

ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA
GRADA SLAVONSKOG BRODA