Obavijest članicama

Poštovane kolegice i kolege sportaši,

Obzirom da se u medijima i na društvenim mrežama pojavljuju razne dezinformacije, ovim putem želimo Vam razjasniti sve vezano za izbornu Skupštinu ZSUGSB. Skupština se prvotno trebala održati 19.12.2023. te smo pravovremeno poziv na Skupštinu objavili na našoj web stranici. Međutim 14.12.2023. dobivamo prigovor od strane g. Tomislava Marinovića iz Triatlon kluba Mazatora ,da 13.12.2023. web stranica ZSUGSB nije radila te da poziv na Skupštinu nisu vidjeli na vrijeme. Odlučujemo tada da ćemo u duhu demokratičnosti uvažiti prigovor i 14.12.2023. ponovno sazivamo skupštinu za 22.12.2023. Dakle ne radi se o samovolji ili nemaru nego o uvažavanju prigovora g. Marinovića koji je pretendent za člana IO u timu kandidata za predsjednika Marka Lipovca. Danas se to kroz medije i društvene mreže pokušava prikazati kao naša neprofesionalnost što ne može biti dalje od istine. Kako je sve detaljno regulirano Statutom tako smo i mi bili vrlo oprezni da se maksimalno ispoštuju sve pravne norme i izbjegnu bilo kakve nejasnoće. Pa tako članak 32. stavak 6. STATUTA predviđa da prvu sjednicu nove Skupštine saziva dotadašnji Predsjednik, članak 33. STATUTA kaže da u slučaju isteka mandata tijelima Zajednice, Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili jedna trećina članica Zajednice koje su upisane u registar članica prije isteka mandata tijelima Zajednice. Članak 6. POSLOVNIKA utvrđuje da  predstavnicima kojima je istekao mandat, dužnost traje do verifikacije mandata novoizabranom predstavniku, te prema članku 26. POSLOVNIKA  prvu sjednicu novoizabrane skupštine saziva i njenim radom rukovodi predsjednik zajednice ranijeg saziva, do izbora novog predsjednika zajednice. Kao što je iz gornjih stavaka vidljivo sve je napravljeno sukladno statutu i poslovniku. Žalosti nas što pojedinci zbog svojih partikularnih interesa iznose neistine, dezinformiraju sportsku zajednicu i unose razdor među brodske sportaše i sportašice. 

S poštovanjem,

Zajednica sportskih udruga Grada Slavonskog Broda