JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA PROGRAMA – 2019. GODINA

Temeljem članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) , članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge Zajednica sportskih udruga Grada Slavonskog Broda raspisuje

 

 

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA SUFINANCIRANJE

JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA SLAVONSKOG BRODA U 2019. GODINI

 

Zajednica sportskih udruga Grada Slavonskog Broda ( u daljnjem tekstu: Zajednica) poziva sportske udruge članice Zajednice, da prijave  programe / projekte koji doprinose zadovoljenju javnih potreba u sportu na području Grada Slavonskog Broda za 2019. godinu.

Upute za prijavitelje i pripadajuće obrasce možete preuzeti na dolje navedenim linkovima:

JAVNI POZIV – UPUTE ZA PRIJAVITELJE

OBRAZAC A – Opći podaci – 2019.

OBRAZAC B – Natjecatelji, treninzi i natjecanje sportaša u 2019. godini

OBRAZAC C – Izjava o točnosti i istinitosti podataka

OBRAZAC D – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – 2019. godina

OBRAZAC PRS – 2019.