Izbori za predstavnike u Skupštini ZSUGSB za mandatno razdoblje 2023. – 2027.

Poštovani,

            na temelju članka 32. Statuta Zajednice, Predsjednik Zajednice sportskih udruga Grada Slavonskog Broda donio je odluku o raspisivanju izbora za predstavnike u Skupštini za sljedeće mandatno razdoblje (2023. – 2027. ), te je o tome izvijestio Upravni odbor na sjednici održanoj 10. studenoga 2023. godine.

Članice Zajednice sportskih udruga Grada Slavonskog Broda dužne su od 22. studenog 2023.  do 5. prosinca 2023. godine dostaviti Odluku o predstavniku u Skupštini.

            Izborna Skupština Zajednice sportskih udruga Grada Slavonskog Broda održat će se krajem prosinca 2023. godine u Slavonskom Brodu.

            Molimo Vas da nam za Skupštinu ZSUGSB dostavite Odluku nadležnog tijela i potvrdu o nekažnjavanju  i predložite jednog predstavnika koji nije kažnjavan, pravomoćno osuđivan za kaznena djela protiv dostojanstva ličnosti i morala, a u skladu sa odredbama Zakona o udrugama i Zakona o sportu Republike Hrvatske.

            U prilogu dopisa dostavljamo Vam obrazac Odluke sa osnovnim podacima predstavnika u Skupštini Zajednice, molimo Vas da isti popunite i dostavite Zajednici najkasnije do 5. prosinca 2023.

Adresa: Zajednica sportskih udruga Grada Slavonskog Broda, 35000 Slavonski Brod, Stanka Vraza 2a, e-mail adresa: dea.zsugsb@gmail.com ili zsugsb@gmail.com

            S poštovanjem!

Predsjednik:

    Zdenko Horvat, dipl. ing.

Obraza odluke o izboru predstavnika u Skupštini ZSUGSB za mandatno razdoblje 2023. – 2027.